กระเบื้องลายหิน
กระเบื้องลายหิน
กระเบื้องลายหิน
กระเบื้องลายหิน
BNM1507K-5
BNM1507K-5
press to zoom
BNM2507K-2
BNM2507K-2
press to zoom
BNM3507K-13
BNM3507K-13
press to zoom
BNM5507K-33
BNM5507K-33
press to zoom
BNM6507K-11
BNM6507K-11
press to zoom
BNM7507K-11
BNM7507K-11
press to zoom

ATLAS DARK OAK

Available Thickness              12.5 mm

Surface Finishes                    natural (R10) / rough (R12)       

Dimensions                           200 x 1200 mm

Weights                                 Approximately 30 kg per m2

Color Variation                      V3 - High Variation

Download E-Catalog &

Specifications

BNM6507K-1 图
BNM6507K-1 图
press to zoom