กระเบื้องลายหิน
กระเบื้องลายหิน
กระเบื้องลายหิน
กระเบื้องลายหิน
BNM1507K-5
BNM1507K-5
BNM2507K-2
BNM2507K-2
BNM3507K-13
BNM3507K-13
BNM5507K-33
BNM5507K-33
BNM6507K-11
BNM6507K-11
BNM7507K-11
BNM7507K-11

ATLAS BROWN

Available Thickness              12.5 mm

Surface Finishes                    natural (R10) / rough (R12)       

Dimensions                           200 x 1200 mm

Weights                                 Approximately 30 kg per m2

Color Variation                      V3 - High Variation

Download E-Catalog &

Specifications

BNM5507K 图
BNM5507K 图