กระเบื้อง minimal KGA6B13G

กระเบื้อง minimal KGA6B13G

กระเบื้อง minimal KGA612B06G

กระเบื้อง minimal KGA612B06G

กระเบื้อง minimal KGA612C23G

กระเบื้อง minimal KGA612C23G

กระเบื้อง minimal KGA6A03G

กระเบื้อง minimal KGA6A03G

กระเบื้อง minimal KGA612B13G

กระเบื้อง minimal KGA612B13G

กระเบื้อง minimal KGA612A03G

กระเบื้อง minimal KGA612A03G

กระเบื้อง minimal KGA612A02G

กระเบื้อง minimal KGA612A02G

กระเบื้อง minimal KGA612A01G

กระเบื้อง minimal KGA612A01G

กระเบื้อง minimal KGA6B13G

กระเบื้อง minimal KGA6B13G

กระเบื้อง minimal KGA6A01G

กระเบื้อง minimal KGA6A01G

กระเบื้อง minimal KGA6B06G

กระเบื้อง minimal KGA6B06G

กระเบื้อง minimal KGA6A02G

กระเบื้อง minimal KGA6A02G

KEYNES

6 colors / 2 sizes

BLR8404KP (semi-polished)

60 x 60 cm

KEYNES

Size 60 x 60 cm. / 60 x 120 cm.

Thickness 10 mm. / 12 mm.

Color Variation

V1 - Uniform Color

Usage

  • Heavy Traffic Flooring

  • Wall

  • Bathroom

  • Interior / Exterior

Surfaces

  • Matt

Download E-catalog & Specifications

Download Installation Guide

Download Laying Patterns

Reccomended Laying Patterns

Need Installation teams ?

Please contact 02-102-2257 or

email sales@blueline.co.th

if you need installation services

BACK TO ALL SERIES