กระเบื้องลายหิน

TIMBERTECH BLH 5409 K

Available Thickness              10 mm / 12.5 mm

Surface Finishes                    natural        

Dimensions                           150 x 900 mm / 200 x 1200 mm

Weights                                 Approximately 25 / 30 kg per m2

Color Variation                      V2 - Moderate Variation

Download E-Catalog &

Specifications