กระเบื้องลายไม้
กระเบื้องลายไม้
กระเบื้องลายไม้
กระเบื้องลายไม้
FORESTA SOFT WHITE
FORESTA SOFT WHITE
FORESTA ANTIQUE WHITE
FORESTA ANTIQUE WHITE
FORESTA OAK
FORESTA OAK
FORESTA CHERRY
FORESTA CHERRY
CALIFORNIA REDWOOD
CALIFORNIA REDWOOD
FORESTA WALNUT
FORESTA WALNUT

FORESTA WALNUT

Available Thickness              10 mm

Surface Finishes                    natural        

Dimensions                           150 x 900 mm

Weights                                 Approximately 25 / 30 kg per m2

Color Variation                      V2 - Moderate Variation

Download E-Catalog &

Specifications