กระเบื้องลายไม้
กระเบื้องลายไม้
กระเบื้องลายไม้
กระเบื้องลายไม้
SOFT WHITE
SOFT WHITE
ANTIQUE WHITE
ANTIQUE WHITE
OAK
OAK
CHERRY
CHERRY
CALIFORNIA REDWOOD
CALIFORNIA REDWOOD
FORESTA WALNUT
FORESTA WALNUT

FORESTA CALIFORNIA REDWOOD

Available Thickness              10 mm

Surface Finishes                    natural        

Dimensions                           150 x 900 mm

Weights                                 Approximately 25 / 30 kg per m2

Color Variation                      V2 - Moderate Variation

Download E-Catalog &

Specifications