กระเบื้องลายไม้ กระเบื้องไม้ BLB3408K
BNM3408K (2) (1)_20120_1.jpg
BNM3408K (2) (1)_20120_2.jpg

HABITA BLB3408K 20 x 120 cm

Available Thickness              12.5 mm

Surface Finishes                    natural (R10)      

Dimensions                           200 x 1200 mm

Weights                                 Approximately 30 kg per m2

Color Variation                      V3 - High Variation

Download E-Catalog &

Specifications