กระเบื้องลายหิน
กระเบื้องลายหิน
กระเบื้องลายหิน
กระเบื้องลายหิน
BLB1301K
BLB1301K
press to zoom
BLB2301K
BLB2301K
press to zoom
BLB3301K
BLB3301K
press to zoom
BLB5301K
BLB5301K
press to zoom
BLB6301K
BLB6301K
press to zoom
BLB7301K
BLB7301K
press to zoom

AMARENO YELLOW ASH BLB2301K

Available Thickness              10 mm / 12.5 mm

Surface Finishes                    natural        

Dimensions                           150 x 900 mm / 200 x 1200 mm

Weights                                 Approximately 25 / 30 kg per m2

Color Variation                      V2 - Moderate Variation

Download E-Catalog &

Specifications

Amareno-2
Amareno-2
press to zoom